Exhibition ‘’FEMALE IMAGE IN MODERN GREEK PAINTING’’

MaLou Art Consulting&Gallery presents a cycle of exhibitions of new generation Greek artists.

Exhibition 1 ‘’Female image in Modern Greek painting’’, group exhibition, 3-10 February 2017

Artists: Gerasimos Avlamis, Andreas Devetzis, Aphrodite Karamanli, Christos Kontaroudis, Evdokia Thomopoulou, Kleoniki Maragou, Lena Mavrogeni, Evstathia Moraitou, Dimitra Natskouli, Giorgos Pappas, Elena Shalenkova, Ira Stamatopoulou, Vasilis Soulis

Exhibition 2  ‘’Female image in Modern Greek painting’’, Group exhibition , 14-21 February 2017

Pablo Picasso: ‘’Women are either goddesses or doormats’’

Leave a Reply