Zacharias Papantiniou, Apollo,2012,oil on canvas,110x100cm